50 dzień

50 dzień lekcji – Misja „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.”(Mk 16,15) To wezwanie, dzisiejszego dnia, brzmi szczególnie. Nie możemy pozostawać obojętni wobec tak wielu darów, owoców i zadań. Każdy dzień wzywa nas do „ruszenia…” i „rozpoczęcia czynienia nowego…” Okres wielkanocny dobiegł końca. Ale koniec nie oznacza końca. Mamy okazję dziś, rozpocząć –...

49 dzień

49 dzień lekcji – owoce Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Tak wiele rodzi się poprzez otwarcie serca na działanie Ducha Świętego. To niezwykłe jak wiele otrzymujemy i to darmo. Czas wielkanocny przypomina nam o tym wszystkim – jak wiele otrzymujemy Miłości od Boga, który pragnie nami kierować, byśmy osiągnęli odpowiednio cel naszych...

48 dzień

48 dzień lekcji – dary i możliwości Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża – Dary, które otrzymujemy dają nam szereg możliwości. Uzdolnieni jesteśmy do tego, aby być narzędziem w ręku Boga. Poddając się Mu, przyjmując dary, rozpoznajemy kim jesteśmy dla innych. Jak wielkim darem jesteśmy dla innych, zależy od tego, jak bardzo współpracować będziemy z...

47 dzień

47 dzień lekcji – Zesłanie Ducha Świętego Nie jesteśmy sami. Każdemu udzielony zostaje Duch Święty, który uzdalnia nas do czynienia woli Bożej w naszym życiu. Każdy z nas jest upragniony przez Miłość – Boga, stąd dla każdego z nas Bóg ma swoje zadanie. Przyjmując dary Ducha Świętego, podejmijmy się tych zadań, które Bóg nam...

46 dzień

46 dzień lekcji – miłość wzajemna Miarą miłości Jezusa jest oddanie życia. Gotowość do oddania życia za bliźniego, rodzi w nas pragnienie realizowania sztuki życia, którego prawem jest miłość wzajemna. To największe pragnienie Jezusa, ma stać się dla nas codziennym stylem postępowania. Chrystus oddając za nas życie, uczy nas jak miłować...

45 dzień

45 dzień lekcji – wspólnota „Trwali oni razem” – jak niezwykła jest droga wszystkich, którzy szli za Jezusem. On uczył ich bycia wspólnotą. Dzięki temu, że trwają razem, są wyraźnym znakiem działania Miłości Boga, pośród ludzi. Wspólnota nie tylko ma większą siłę, ale może ukazywać miłość wzajemną, której nie da się pokazać będąc...

44 dzień

44 dzień lekcji – dar z siebie Jezus, jako Baranek zabity, symbolizuje złożenie ofiary. Jego śmierć jest znakiem ofiary, która zwycięża wszystko – ofiarowuje się za każdego człowieka, aby wykupić go z każdego grzechu. Dar z siebie, jest widoczny w każdym momencie Jego życia i tego, co czynił. Dziś pozostają pamiątki, przypominające nam o tym dawaniu siebie – Eucharystia itd. Przyjmując ten dar, zobowiązani jesteśmy do dawania siebie...

43 dzień

43 dzień lekcji – serce Jego przebite serce, daje początek wielu darom. Woda i krew jest znakiem życia, które Kościół realizuje poprzez Sakramenty i wspólnotę. To szczególne miejsce – serce Jezusa, jest początkiem dla nas, naszego życia w Chrystusie. Okres wielkanocny przypomina o tym darze...

42 dzień

42 dzień lekcji – perspektywa Nieba Chrystus Zmartwychwstały, przypomina nam o perspektywie Nieba, która powinna stać się naszym programem życia. To On zstępuje z Nieba, staje się człowiekiem, aby nie tylko wlać nadzieję w nasze życie, ale po to by dać pewność, że Niebo jest dla nas otwarte. Musimy mieć jako cel naszej przyszłości, osiągnięcie tego miejsca – Nieba, które jest miejscem całkowitej jedności z...

41 dzień

41 dzień lekcji – perspektywy Każdy myśli i działa, mając jakąś perspektywę przed sobą. Jeśli ją ma, znacznie łatwiej jest mu podążać do celu. Krzyż i Zmartwychwstanie, wyznaczają nie tylko cel, ale i też perspektywy. Każdy wierzący, przyjmując te wydarzenia, jednocześnie przyjmuje wyzwania wiary. Wiara jest dobrym startem, w podejmowaniu życiowych...

40 dzień

40 dzień lekcji – idźcie i głoście Każdy ma życiowe zadanie. W fakcie Zmartwychwstania ukazuje się ono, jako ratowanie wszystkich. Kiedy docieram z dobrą wiadomością do kogoś, rodzę w nim radość, dobro… Pomyślmy, czy głosząc Zmartwychwstanie, nie będę rodził pokoju i wolność? To jest zadanie, iść do innych z konkretami – miłością, dobrem –...

39 dzień

39 dzień lekcji – czym jest ten czas Św. Augustyn – (Wielki Post i Wielkanoc) okres wielkanocny, który właśnie przeżywamy, wyobraża przyszłą, oczekującą nas szczęśliwość. W czasie przed Wielkanocą obchodzimy to, co teraz jest naszym losem; to natomiast, co obchodzimy w czasie po Wielkanocy, oznacza to, czego jeszcze nie posiadamy. Dlatego ten pierwszy okres spędzamy na postach i umartwieniach, w tym zaś drugim kończymy posty, a wielbimy Boga. To bowiem znaczy śpiewane przez nas:...

38 dzień

38 dzień lekcji – Podróż Każdy z tych, którzy byli blisko Jezusa odbył z Nim niezwykłą podróż, ale jej właściwy sens można było znaleźć po Jego śmierci. Chrystus Zmartwychwstały, mobilizuje nas do odbycia ostatniego, ważnego odcinka drogi. Osobista droga prowadząca do spotkania Zmartwychwstałego. Od tej części drogi, zależy jak bardzo zaangażujemy się w przekazywanie innym radosnej wieści o zwycięstwie...

37 dzień

37 dzień lekcji – Życie Ze śmierci do życia, to może nietypowa droga. Każdy chrześcijanin wie, że najpierw musi obumrzeć, aby mógł żyć prawdziwie. Bóg, który stworzył życie, potrafi wzbudzić je na nowo i On tylko jest wstanie uzdrowić efekty skażenia jaki sieje grzech. To istotne, byśmy życia szukali w Nim, a nie w tym, co...

36 dzień

36 dzień lekcji – Łamanie chleba Tylko prawdziwa miłość jest wrażliwa na konkretne gesty. W przypadku uczniów, wystarczyło, że rozpoznali gest „łamania chleba”, a już ich miłość podpowiedziała z Kim mają do czynienia. Ludzie zakochani mają swoje gesty – kody… nie trzeba ich wielce szukać, wyłapuje się je od razu, gdy tylko się...

35 dzień

35 dzień lekcji – Nauczycielu To piękne wezwanie – Rabbuni, jest rozpoznaniem płynącym z serca. I tak jest, bo kiedy angażujemy swoje serce, wówczas wiara objawia nam swoją osobistą drogę do Jezusa. Jeśli twoje serce rzeczywiście jest otwarte na Jezusa, widzi Go w osobisty sposób, zwraca się do Niego w sposób...

34 dzień

34 dzień lekcji – Więź Chrystus po wstąpieniu do Nieba, jest z nami jeszcze bardziej, niż byśmy mogli sobie to wyobrażać. Dar zmartwychwstałego, realizuje zapewnienie: „będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Fakt Zmartwychwstania daje nam to piękne przeczucie, że On tak bardzo nas kocha, że pragnie z nami być zawsze i...

33 dzień

33 dzień lekcji – Wolność Wolność to nie tylko znak niezależności, ale duchowego nastawienia wolnego od wszelkich względów. Czasami oczekujemy czegoś w zamian, lub podjęcia przez innych pierwszej inicjatywy. Chrystus Zmartwychwstały jest doskonałym znakiem wolności – podjął się zadania, którego nikt nie był wstanie uczynić i sprawił to dlatego, że kocha każdego z...

32 dzień

32 dzień lekcji – Rąbek nieba Pozostawiona nam Eucharystia, daje nam „przedsmak Nieba”. Uczestnicząc w tej liturgii, człowiek doświadcza po części tej tajemniczej obecności Boga; może z nim przebywać; przyjmować Go, wielbić i mieć w sobie niegasnącą...

31 dzień

31 dzień lekcji – Most Krzyż i Zmartwychwstały, są wyraźnym znakiem odbudowanego mostu, pomiędzy ziemią, a niebem. Ten most Miłości, pozwala nam łączyć życie z Niebem, stąd każde dobro uczynione tutaj na ziemi, jest zapisane w...