Być dobrym człowiekiem – XII/16

Być dobrym człowiekiem – XII/16

Stoją przed nami niekiedy różne próby, które każą nam zadawać sobie pytanie: „kim jestem?” Odpowiedzi na to pytanie jest wiele i są bardzo różne. Pytanie o swoje człowieczeństwo jest głębszym pytaniem niż tylko o nasz charakter, uczucia, czy życiowe zadania. Jezus staje się jedyną właściwą odpowiedzią. On stał się człowiekiem, aby nas zbawić. W tym mogę szukać nadziei dla siebie, a przede wszystkim w Nim mogę szukać mądrości, aby odpowiedzieć sobie na istotne pytania dotyczące mojego człowieczeństwa.

1. Co o życiu mówi mi Auschwitz?

2. Trudno być „dobrym człowiekiem”.

3. Dla nas stał się Człowiekiem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *