3. miłość bliźniego

3. miłość bliźniego

Próbując zrozumieć wolę Boga, nie sposób nie zauważyć, że On sam zwraca uwagę, że najważniejszym przykazaniem jest – przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Chiara pisze: zrozumiałyśmy, że miłość była serce przesłania chrześcijańskiego, a zatem należało ją bezwzględnie wprowadzać w życie.

Czas bombardowania, pierwsze towarzyszki wraz z Chiarą, spędzały w schronie i tam, na początku, miłość do Boga odkrywały poprzez realizację miłości bliźniego, poprzez służbę najbiedniejszym. Ale ta służba z czasem się rozszerzała, bo zrozumiały, że mają kochać wszystkich, a słowo służba, nabrało głębszego sensu i przybrało postać – „jednoczyć się”. Ich zadaniem stało się jednoczyć z bliźnim we wszystkim oprócz grzechu. Kochanie bliźniego stało się zdobywaniem każdego człowieka dla Chrystusa. Skoro miłość miała być ofiarowaniem wszystkich Chrystusowi, tak zrodziło się w ich sercach pragnienie, aby w każdym widzieć Jezusa. To sprawiło, że podarowana miłość bliźniemu, poruszała czułych jego strun i on też odpowiadał miłością, przez co rodziła się miłość wzajemna.

Chiara wprowadza pewnego rodzaju szkołę miłowania, a jej podstawą jest Ewangelia, a zwłaszcza zdanie: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (por. Mt 25,37-40). Miłość do bliźniego ma naśladować styl miłości samego Boga do człowieka. Miłować „jak” Jezus umiłował – to staje się miarą miłości do brata.

„Brat” staje się drogą do świętości, dlatego miłość wymaga aby odrzucić siebie, aby bardziej umiłować bliźniego, by służąc wszystkim, we wszystkich służyć Bogu. To wyzwanie miłości, aby patrzeć na człowieka i miłować go tak, jak patrzy na niego i jak miłuje go Bóg. To nasze zadanie – widzieć oblicze Jezusa w twarzy każdego bliźniego i kochać go. Musimy wiedzieć, że kiedy spotykamy brata, to tak jakbyśmy natrafili na bogate złoża, z których możemy wydobyć bryłki złota, ponieważ kochając tego brata, wzbogacamy naszą duszę.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *